Z-ca Dyrektora

Z-ca Dyrektora ds. operacyjnych - Wojciech Siółkowski

Z-ca Dyrektora ekonomicznych-Główny Księgowy - Agnieszka Wasik