Z-ca Dyrektora

Z-ca Dyrektora - mgr inż. Alicja Kraska

Z-ca Dyrektora - mgr Sebastian Zomkowski


Główny Księgowy - mgr inż. Tadeusz Doliniec