Z-ca Dyrektora

Z-ca Dyrektora - Alicja Kraska

Z-ca Dyrektora - Sebastian Zomkowski


Główny Księgowy - Tadeusz Doliniec