Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

I.   Wnioski o pozwolenie na przewóz osób niepełnosprawnych - przewoźnicy.

Wnioski należy składać w sekretariacie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku. Przewoźnik jest wyłaniany w drodze przetargu.


II.   Przyjmowanie wniosków na przewóz osób niepełnosprawnych - osoby niepełnosprawne.

Osoby korzystające z miejskich placówek opiekuńczych prawidłowo wypełnione wnioski wraz z wymaganymi dokumentami powinny składać na niżej wymieniony adres: Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk

Formularz wniosku dla osób korzystających z miejskich placówek opiekuńczych można pobrać:
a) z naszej strony internetowej pobierz wniosek (pdf)
b) w MOPR.