Organizacja jednostki

ORGANIZACJA JEDNOSTKIDo prowadzenia działalności przez ZTM wyodrębnia się
następujące piony:

 1.  Pion Dyrektora  DN
 2.  Pion Zastępcy Dyrektora ds. Przewozów  DP
 3.  Pion Zastępcy Dyrektora ds. Handlowych  DH
 4.  Pion Głównego Księgowego  DKDyrektorowi ZTM bezpośrednio podlegają:

 Zastępca Dyrektora ds. Przewozów  DP
 Zastępca Dyrektora ds. Handlowych  DH
 Główny Księgowy  DK
 Audytor Wewnętrzny  NA
 Radca Prawny  NR
 Sekcja Kadr i Organizacji  NK
 Sekcja Promocji Transportu  NM

 Dział Informatyki

      Stanowisko ds. Systemu Informacji
      Pasażerskiej

 NI

 IS


Zastępcy Dyrektora ds. Handlowych bezpośrednio podlegają:

 Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych  HZ
 Sekcja Rozliczeń   HR

 Dział Organizacji Sprzedaży Biletów

     Sekcja Personalizacji Kart

     Punkt Obsługi Klienta nr 2

     Punkt Obsługi Klienta nr 3

     Punkt Obsługi Klienta nr 4

     Stanowisko ds. Odwołań i Windykacji
     Opłat Dodatkowych

     Stanowisko Sprzedaży Hurtowej - Magazyn

  HB

 BP

 POK2

 POK3

 POK4

 BW

 

 BS


Głównemu Księgowemu bezpośrednio podlegają:

 Samodzielne Stanowisko ds. Analiz Budżetowych  KB
 Dział Księgowości i Płac  KK


Zastępcy Dyrektora ds. Przewozów bezpośrednio podlegają:

 Sekcja Programowania Rozwoju Komunikacji 
 Miejskiej
 PR
 Sekcja Usług Przewozowych  PU
 Sekcja Informacji Przystankowej  PI
 Stanowisko ds. Rozliczania Usług Przewozowych  PR
 Centrala Ruchu  PP