Instrukcja korzystania z biuletynu

Zapraszamy użytkowników do zapoznania się z krótką instrukcją korzystania z zasobów naszego Biuletynu Informacji Publicznej.
 

Co to jest BIP?

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to urzędowy publikator teleinformatyczny w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej.

 
Dostęp do Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańskiej można uzyskać:

    * przez przeglądarkę internetową – po wpisaniu adresu http://www.bip.ztm.gda.pl/
    * przechodząc ze strony głównej Biuletynu www.bip.gov.pl do Biuletynu ZTM w Gdańsku,
    * bądź przechodząc ze strony www.ztm.gda.pl do Biuletynu ZTM w Gdańsku.

 

Menu główne

BIP Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku to zbiór stron usystematyzowanych wg. grup tematycznych. Menu przedmiotowe Biuletynu ZTM w Gdańsku jest wzorowane na przykładowym katalogu informacji publicznych, wprowadzonym w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

Menu główne wyświetlane jest na każdej stronie serwisu, w postaci kolumny z przyciskami, po lewej stronie ekranu.

Przyciski opatrzone są tekstem, który w sposób symboliczny informuje o zawartości przypisanej mu strony. Aby przejść do wskazywanej strony należy przycisnąć odpowiedni przycisk.

 

Wyszukiwarka

W prawym górnym rogu każdej strony biuletynu widoczne jest pole wyszukiwarki. Poszukiwane hasło należy wpisać w pole i potwierdzić kliknięciem odnośnika "szukaj ".

Jeżeli poszukiwane hasło złożone jest z kilku słów należy, w sposób naturalny, wpisać cały ciąg słów, oddzielając je spacjami. Nie należy obejmować wyrażeń cudzysłowami.

W odpowiedzi wyświetlona zostanie lista znalezionych artykułów, zawierających poszukiwane słowo lub wyrażenie.

Na poszczególne elementy listy składają się następujące informacje:

a) tytułu artykułu, w którym wystąpiło poszukiwane hasło,

b) nazwę kategorii do której przypisany jest artykuł.

 

Informacje niejawne

Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu określone są w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

Zgodnie z ustawą, informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej ZTM w Gdańsku, a także nie były wyłożone lub wywieszone, są udostępniane na wniosek zainteresowanego.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować na adres Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku 80-874 Gdańsk, ul. Na Stoku 49  lub bezpośrednio do sekretariatu.